Izložba fotografija čudesnih pećina barske opštine!

POZIVNICA PECINE TO BAR

U galeriji Velimir A. Leković, u organiyaciji TO Bar u četvrtak veče u 18:00 biće otvorena izložba fotografija pećina Babatuša, Grbočica, Spila u selu Trnovo u Crmnici i Spile na skali od Jame u Veljoj Gorani.

Cilj izložbe je ciljem da građane Bara upozna sa neistraženim i nepoznatim ljepotama na teritoriji naše opštine.

TO Bar je za ovu godinu planirala finansijska sredstva za prvu fazu njihovog uređenja.

Unapređenje i kreiranje turističkog proizvoda na teritoriji barske opštine podiže nivo turističke ponude, a posebno u ruralnom području gdje se bilježi povećanje interesovanja za boravak, izlete, a što potvrđuje i povećanje turističkog prometa. U tom cilju smo pored redovnih aktivnosti, organizovali nagradnu igru „Otkrijte nam skriveno i nepoznato blago“ s ciljem sakupljanja što više podataka o turističkim atraktivnostima nedovoljno poznatih široj javnosti. Tako smo dobili podatke o 12 bunara Boljevića kraj Ostrosa, o stazi orhideja i endemskom bilju na Vrsuti, kanjonima u Starom Baru i o pećini Spila na skali od Jame u Veljoj Gorani. To je i bio jedan od motiva TO Bar da pokrene speološka istraživanja pećina na području Crmnice, kojih ima puno, ali nažalost nijesu istražene niti turistički valorizovane“, saopšteno je iz Turističke organizacije Bara.

TO Bar je u 2017.gangažovala stručni istraživački tim, koji je vodio prof.dr.Predrag Đurović. Urađeni su elaborati sa idejnim rješenjima za turističko uređenje 4 pećine: Babatušu, Grbočicu, Spilu u selu Trnovo u Crmnici i za Spilu na skali od Jame u Veljoj Gorani.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar