PoA: Sanacija obalnih konstrukcija odvija se po planu

platforme poa

Nakon što je krajem prethodne godine potpisan ugovor sa kompanijom Aquamont Service koja je izabrana u tenderskoj proceduri, sredinom januara započeti su pripremni radovi sanacije i ojačanja konstrukcije južne obale gata 1.

U pitanju je kompleksan i veoma složen posao koji predstavlja izazov za investitora i izvođača. Oštećenja obalnih konstrukcija u barskoj luci evidentirana su devedesetih godina prošlog vijeka i njihova sanacija odlagana je više od dvije decenije. Ugovorom o koncesiji, Global Ports Holding je preuzeo obavezu da revitalizuje južnu obalu gata 1. U 2016. godini detaljno su snimljena oštećenja. Urađen je glavni projekat i pribavljena građevinska dozvola. Posebna pažnja posvećena je procjeni uticaja na životnu sredinu, zaštiti zdravlja zaposlenih i zaštiti na radu, i zaštiti od požara.

“Ovaj projekat sanacije je vrlo specifičan jer se radovi izvode ispod konstrukcije gata na visećim skelama. Radovi će se izvoditi u sekcijama od 90m dužine kako bi se omogućio nesmetani pretovar brodova. Angažovaćemo oko 40 radnika i u sljedećih 17 mjeseci završiti ugovorene radove. Trenutno montiramo radne platforme ispod konstrukcije gata sa koje će radnici izvoditi radove. Radovi se mogu izvoditi kada je more na prosječnom nivou. To znači da u periodu plime nećemo moći izvoditi radove.” saopštio je Zdenko Dvornik, ovlašćeni inženjer izvođača radova.

“Zbog skučenog radnog prostora ispod ploče gata uslovi za izvođenje radova su veoma otežani. Maksimalna visina od radne skele do ploče je svega 1,7m, a frontovi djelovanja radnih grupa su 4 x19,5m. Kako bi se obezbijedila operativnost južne obale gata 1 za prihvat kontejnerskih brodova, posao će se obavljati kroz 4 faze, tako da 3/4 obale od ukupnih 330m bude operativno tokom trajanja sanacionih radova. Tokom izvođenja radova poseban akcenat stavljen je na kvalitet izvedenih radova, bezbjednost radnika i korisnike lučkih usluga. Radovi koje sada izvodimo produžiće vijek trajanja ovom lučkom objektu za ne manje od 30 godina.” saopštila je Olga Luković, dipl.inž.građ. koja vrši nadzor radova u ime Port of Adria.

Izvođač radova izabran je u dvoetapnom međunarodnom tenderu u skladu sa pravilima FIDIC-a. Aquamont je izradio jednu od najvećih i najljepših marina u Crnoj Gori u turističkom centru Porto Novi, u Kumboru. U Meljinama su izveli obalni zid u dužini od 300 m u sklopu turističkog centra Lazaret. U Srbiji rade na lučkom pristaništu za TE Kostolac. Investitor AD Port of Adria angažovao je stalni stručni nadzor. Konstantno se vrši ispitivanje kvaliteta materijala i kvaliteta ugradnje uz prisustvo i angažovanje odgovornog projektanta sanacije prof. dr. Radenka Pejovića.

Port of Adria

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar