Saopštenje Komunalne policije o deponovanoj zemlji na plaži Štrbine

strbine zemlja

Postupajući po prijavi građana Opštine Bar, a u vezi deponovanja veće količine zemlje na lokaciji iznad plaže “Štrbine” u Sutomoru, na dijelu zemljištva u vlasništvu Opštine Bar i u zoni Morskog dobra, Komunalna policija nakon izlaska na lice mjesta i utvrđenog činjeničnog stanja daje sledeće obavještenje:

"Na lokaciji iznad plaže “Štrbine” u Sutomoru, na dijelu zemljištva u vlasništvu Opštine Bar i u zoni Morskog dobra, nalazi se  veća količina deponovane zemlje. Velika količina atmosferskih padavina i aktiviranje obližnjeg potoka uslovili su spiranje i odron zemlje na plažu “Štrbine”. Prilikom vršenja komunalnog nadzora, Komunalna policija Opštine Bar nije zatekla počinioce prekršaja, te nije mogla preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Pozivamo sve građane, nevladine organizacije i privredna društva da u slučaju posjedovanja materijalnih dokaza (video zapisa, fotografija i sl.) lica koja vrše istovar građevinskog i drugog materijala na javnoj površini bez odobrenja nadležnog organa Opštine Bar i deponovanje komunalnog i građevinskog otpada iste prilože, kako bi se protiv počinioca prekršaja preduzele mjere i radnje Postupajući po prijavi građana Opštine Bar, a u vezi deponovanja veće količine zemlje na lokaciji iznad plaže “Štrbine” u Sutomoru, na dijelu zemljištva u vlasništvu Opštine Bar i u zoni Morskog dobra, Komunalna policija nakon izlaska na lice mjesta i utvrđenog činjeničnog stanja daje sledeće obavještenje:

- da se na lokaciji iznad plaže “Štrbine” u Sutomoru, na dijelu zemljištva u vlasništvu Opštine Bar i u zoni Morskog dobra, nalazi veća količina deponovane zemlje. Velika količina atmosferskih padavina i aktiviranje obližnjeg potoka uslovili su spiranje i odron zemlje na plažu “Štrbine”. Prilikom vršenja komunalnog nadzora, Komunalna policija Opštine Bar nije zatekla počinioce prekršaja, te nije mogla preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Pozivamo sve građane, nevladine organizacije i privredna društva da u slučaju posjedovanja materijalnih dokaza (video zapisa, fotografija i sl.) lica koja vrše istovar građevinskog i drugog materijala na javnoj površini bez odobrenja nadležnog organa Opštine Bar i deponovanje komunalnog i građevinskog otpada iste prilože, kako bi se protiv počinioca prekršaja preduzele mjere i radnje iz nadležnosti ove službe shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima i Zakona o upravljanju otpadom.

iz nadležnosti ove službe shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima i Zakona o upravljanju otpadom.

Morsko dobro dugi

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar