Opština Bar podržava rad nevladine organizacije "Plava planeta"

 plavaplaneta 2

Lokalna uprava posvećena sistemskom rješavanju problema roditelja i djece sa smetnjama u razvoju.

plavaplaneta 1

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević primio je danas predstavnike nevladine organizacije „Plava planeta“ koji su ukazali na probleme sa kojima se susrijeću roditelji i staratelji djece sa autizmom, posebnim obrazovnim potrebama i govorno-jezičkim smetnjama u razvoju u Baru, a sa ciljem pronalaska adekvatnog modela za prevazilaženje nekih od tih problema.

Tom prilikom, Raičević je istakao da je Opština Bar nedvosmisleno posvećena sistemskom rješavanju brojnih izazova roditelja i djece sa smetnjama u razvoju kao jedne od najranjivijih grupa u društvu naglašavajući potrebu zajedničkog djelovanja sa drugim institucijama koje u okviru svojih nadležnosti imaju mogućnost djelovanja u ovoj oblasti.

On je upoznao roditelje i predstavnike organizacije sa konkretnim aktivnostima koje je lokalna uprava preduzela u pravcu prevazilaženja njihovih problema, a tiču se inicijative i urgencije poslate Upravi za kapitalne projekte u kojoj se sugeriše što hitnije raspisivanje tendera za izbor izvođača koji će graditi Dnevni centar za boravak djece sa smetnjama u razvoju u Baru.

Osim toga, Raičević je kazao da će lokalna uprava uraditi sve što je u skladu sa zakonskim mogućnostima da obezbijedi prostorije koje bi za svoj boravak mogla koristiti ova djeca kao neku vrstu privremenog rješenja do završetka izgradnje samog centra.

Na sastanku je poručeno i da će biti preduzeti koraci ka obezbjeđivanju potencijalnih subvencija za porodice djece sa smetnjama u razvoju, a koje mogu obezbijediti službe koje posluju pod nadležnošću Opštine Bar kako bi se na taj način, u određenoj mjeri, pružila podrška u odgoju ove djece.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar