1.Oktobar, Međunarodni dan starijih osoba

starica karitac 

Caritasov tim unaprijeđuje postojeće servise koje starije osobe imaju na raspolaganju.

Tokom mjeseca septembra, povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba Caritas intezivirao rad na terenu sa korisnicima usluga. 

Pored gerontodomaćica i njegovateljica u posjetama su učestvovali i socijalni radnik i psiholog koji su radili na analizi zadovoljstva korisnika usluga koje Caritas obezbjeđuje kako na gradskom tako i ruralnom području barske opštine. Pored Bara, obuhvaćeni su i korisnici iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja kao i iz opština na sjeveru zemlje, Berana, Petnjice, Plava, Rožaja i Gusinja.

Korisnicima su predstavljene i nove usluge koje Caritas planira da pokrene a pružena im je i psiho-socijalna podrška od strane Caritasovog stručnog tima koju inače imaju na raspolaganju. 

Prema dostupnim istraživanjima, u naredne tri decenije, predviđa se da će se broj starijih osoba širom svijeta više nego udvostručiti i dostići više od 1,5 milijardi ljudi do 2050. godine, a 80% njih će živjeti u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Starenje populacije pored toga što danas predstavlja jedan od najvećih uspjeha, ujedno je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Shodno tome je neophodno istaći da pored unaprijeđenja servisa podrške za stare, moramo istaći važnost prilagođavanja okruženja u kome živimo potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. 

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba ima za cilj da ukaže javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje društva koje promoviše jednakost i prosporitet zajednički za sve građane. 

Caritas u Crnoj Gori već duži niz godina realizuje aktivnosti i projekte koji se bave unaprijeđenjem kvaliteta života starijih osoba. Trenutno se kroz različite servise koji obuhvataju kućnu njegu, dnevni boravak, vešeraj, tople obroke, asistivne tehnologije, u nekoliko opština, pomoć pruži za oko 800 korisnika.Ponosni smo na činjenicu da smo u proteklom periodu dva naša sevisa i zvanično licencirali –Dnevni boravak i kućne posjete, što je svakako podiglo kvalitet tih usluga jer su usklađene sa zvaničnim standardima u tim oblastima.

Svjesni činjenice da je našim najstarijim članovima društva potrebna podrška na različitim nivoima i da, kako se vrijeme i društveni trendovi mjenjaju i potrebe starih se mjenjaju, Caritas nastoji i nastojaće da unaprijeđuje i razvija servise podrške i usluge u zajednici njima namjenjene, saopštila je medijima Sanja Rakić, PR menadžer.

 

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar